اطلاعيه

به خاطر كندي سرور پرشين گيگ به آدرس زير منتقل شديم
http22.Tebyan.net
ارزش يه بار سر زدن داره
===============================================
در كوي نيك نامان ما را گذر ندادند                  گر تو نمي‏پسندي تغيير ده قضا را
———————————————————————————————————-
zagzag4u@gmail.com

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

zazag

Advertisements
نوشته شده در Uncategorized. Leave a Comment »